ייעוץ חינוכי

הצוות הייעוצי של תיכון בגין

יועצת שכבת י'

רקפת גלעד – 050-5719481

יועצת שכבת י"א

ליאת קורן – 052-2441386

יועצת שכבת י"ב

גליה דניאל – 054-6654976

יועצת כיתות שח"ר (מב"ר ואתגר)

לירון כהן – 054-3348134

יועצת תלמידי חינוך מיוחד

סיגל יושע – 050-6494249
הגדרות כלליות כניסה למערכת