הדרכה להתחברות לזום

.

התחברות לזום דרך "הזדהות אחידה" של משרד החינוך

.

הגדרות כלליות כניסה למערכת