הדרכה להתחברות לזום

.

התחברות לזום דרך "הזדהות אחידה" של משרד החינוך

.

התחברות לזום דרך חשבון המייל של "בגין"

הגדרות כלליות כניסה למערכת