הדרכה לשימוש בקלאסרום

שימו לב שהמדריכים מעודכנים, אך במקום חשבון בגין אנחנו עובדים היום בחשבון educ

הגדרות כלליות כניסה למערכת