מעורבות חברתית

אישור הורים למעורבות חברתית

יש להוריד, להחתים את ההורים ולהביא לממ"ץ הכיתתי. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת