יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ב

פעילות מיוחדת של שכבת י"א

תלמידי שכבת י"א בפעילות ״מתכון עם זיכרון״: מבשלים ואופים מתכונים שאהבו חללים ותוך כדי נחשפים לחייהם ופועלם.

טקס יום הזיכרון הבית ספרי

הגדרות כלליות כניסה למערכת