מידע להורים

תשלומי הורים תשפ"ב

הורים יקרים,
מצ"ב טפסים לבקשת מלגות לתשלומי הורים עבור הורים שידם אינם משגת.
אנא קראו את הטפסים בעיון והחזירו ליועצת הרלוונטית.
בברכה,
צוות יועצות ביה"ס.

טופס בקשה למלגות – תשפ"ב

הנהגת הורים

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תש"ף

ישיבה מס' 1 – 23.10.19

ישיבה מס' 2 – 3.12.19

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תשע"ט

ישיבה מס' 1 – 4.10.18

ישיבה מס' 2 – 22.10.18

ישיבה מס' 3 – 14.11.18

ישיבה מס' 4 – 17.12.18

ישיבה מס' 5 – 17.1.19

הגדרות כלליות כניסה למערכת