מידע להורים

תשלומי הורים תשפ"ב

הורים יקרים ,
לפניכם חוזר תשלומי ביה"ס.
שימו לב – תלמידים שיש להם יתרת זכות משנה קודמת זוכו בסעיפים אלו (את היתרה לגבייה ניתן לראות בקישור לתשלום. 
פירוט אודות הגבייה במגמות יישלח בנפרד ע"י רכזי המגמה במשוב.

טופס בקשה למלגות

התאמות לימודיות

הנהגת הורים

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תש"ף

ישיבה מס' 1 – 23.10.19

ישיבה מס' 2 – 3.12.19

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תשע"ט

ישיבה מס' 1 – 4.10.18

ישיבה מס' 2 – 22.10.18

ישיבה מס' 3 – 14.11.18

ישיבה מס' 4 – 17.12.18

ישיבה מס' 5 – 17.1.19

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות