ספרי לימוד לשנת תשפ"ג

שכבת י' (מחזור כ"ט)

שימו לב שבחלק מהשיעורים התלמידים יצטרכו להגיע עם מחשב נייד.
יש לדאוג שהמחשב הנייד מהחטיבה יהיה תקין ומוכן לשימוש בבית ובבית הספר.
רשימת ספרים כיתות י' עיוניות
רשימת ספרים כיתת י' מב"ר
רשימת ספרים כיתת י' אתגר

שכבת י"א (מחזור כ"ח)

שכבת י"ב (מחזור כ"ז)

הגדרות כלליות כניסה למערכת