יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א

מצגת השיעור המלאה ממנה לימדו המחנכים בשיעור החינוך:
הטקס הרשמי של בית הספר בשיתוף עיריית ראש העין:
הגדרות כלליות כניסה למערכת