יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"א

שיעור החינוך הרשמי שהועבר ע"י המחנכים בכיתות:
טקס הזיכרון הבית ספרי:
הגדרות כלליות כניסה למערכת