חינוך תעבורתי

חינוך תעבורתי

במסגרת שיעורי החינוך התעבורתי המתקיימים בביה"ס, מקבלים התלמידים את התרומה המשמעותית ליצירת התשתית העיונית להבנת מטלת הנהיגה, שהיא תהליך של קבלת החלטות, וככל שיהיו לנהג כלים לקבלת החלטות נכונות וטובות יותר ההתנהלות בדרך והנהיגה יהיו טובות יותר.

מעבר לשליטה במיומנויות הנהיגה המעשיות הנרכשת בזמן לימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי, לביצוע מוצלח של מטלת הנהיגה נדרש לימוד מעמיק של התכנים העיוניים הנוגעים להכרת המרחב התעבורתי, לידיעת החוקים והתמרורים ולהשגת יכולת גבוהה של שיקולי דעת ותגובה נבונה, נכונה ואחראית. את הנושאים האלה יידעו בסופו של דבר הלומדים כאשר בנוסף, התכנית תשלב את נושאי הלימוד לקראת המבחן העיוני, מבחן ה"תיאוריה".

חומר הלימוד כולל את הבנת יחסי הגומלין שבין הנהגים ומשתמשי הדרך האחרים, הרכב, הדרך והסביבה וכמו כן את העלאת המודעות לבטיחות בדרכים תוך הכרת מגבלות הנהג, הסיכונים והסכנות בדרך, הקניית ידע של חוקי התעבורה והבטיחות בדרכים, העמקת הבנתם, טיפוח מודעות לחשיבותם והקניית הרגלים לשמירתם.

לקראת סוף שנת הלימודים יגשו התלמידים שיעמדו בקריטריונים של נוכחות סדירה בשיעורים ותלמידאות נאותה למבחן התאוריה שיתקיים בביה"ס .

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות