מידע לנרשמים לתיכון "בגין"

מידע כללי וטפסים

הורים ותלמידים יקרים שימו לב

הרישום לבית הספר לשנת הלימודים בתשפ"ה יתבצע באופן הבא:

תלמידים העולים לכיתות י' – ההרשמה היא מקוונת בקישור זה

תלמידים העולים לכיתות י"א  ו- י"ב – יש להדפיס, למלא ולהגיש למזכירות את ערכת הרישום בקישור זה

הגדרות כלליות כניסה למערכת