מידע לנרשמים לתיכון

מידע כללי וטפסים

עדכונים לגבי מקצוע אנגלית

מבחני מיון

ביום ד' – 01.06.2022 בשעה 12:30 נבחנו תלמידי כיתות ט'1 + ט'5 מחט"ב "גוונים". 

ביום ד' – 08.06.2022 בשעה 12:30 נבחנו כל שאר התלמידים מחט"ב "היובל" ו"גוונים". 

תלמידים שהתקבלו למגמת הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה ורפואה פטורים ממבחן המעבר באנגלית.

עבודת הכנה והנחיות לבחינה באנגלית

עדכונים לגבי מקצוע עברית

בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג יתקיים מבחן שכבתי. להלן הנושאים שעליהם תיבחנו:

הבנת הנקרא – שאלות הבנה מסוג איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת.

רכיבי הטיעון – עמדה, נימוקים, ביסוסים, טענת נגד, הפרכה והסתייגות.

השוואה

שם המספר

הבעה – מיזוג טקסטים- הכללה, מאחד, מייחד; כתיבת פסקת טיעון

דקדוק – חלקי דיבור; צירוף שמני; נושא + נשוא; סוגי משפטים: פשוט, מורכב, מחובר; קשרים לוגיים

תרגולים לקראת המבחן בעברית

עדכונים לגבי מקצוע מתמטיקה

קביעת רמת הלימוד במתמטיקה
ככלל, כל התלמידים ישובצו ב 3 יח"ל מתמטיקה למעט תלמידי הקבצה א' שקיבלו ציון 65 ומעלה בתעודה.
מיון תלמידי הקבצה א שקיבלו ציון 65 ומעלה  לרמות השונות יתבצע בתנאי שניגשו למבחן ממיין, שהתקיים בתאריך ה 21.06.22 בתיכון "בגין". 
תלמידים שמסיבה מוצדקת לא ניגשו לבחינה ביוני, יוכלו להגיע ולהיבחן בתאריך 29.08.22 בשעה 09:30 בתיכון בגין – ובתנאי שמילאו את הטופס הבא, שיסגר ב 22.08.22: 
טופס בקשה להשלמת בחינה ממיינת לרמת לימוד במתמטיקה
 
לאחר הבחינה הממיינת, התלמידים ישובצו לרמת לימוד במתמטיקה על פי הקריטריונים הבאים:
– ל  5 יח"ל יתקבלו תלמידים שממוצע ציונם השנתי וציון המבחן הממיין הוא 85 ומעלה.  
– ל  4 יח"ל יתקבלו תלמידים שממוצע ציונם השנתי וציון המבחן הממיין הוא בין 65 ל 85.
– שאר התלמידים ישובצו ל 3 יח"ל.
 
תלמידים בהקבצה א' עם ציון שנתי מתחת ל 65 + תלמידים בהקבצה ב' – רשאים לגשת למבחן מעבר שיתקיים בסוף אוגוסט בתאריך 29.08.2022  בשעה 09:30. 
תלמידים אלו נדרשים להירשם בטופס הבא ולהגיש במעמד המבחן את עבודת הקיץ של 4-5 יח"ל פתורה (מופיעה בהמשך).
טופס בקשה להרשמה למבחן מעבר
(הטופס יפתח בין התאריכים 02.08-22.08.2022)
 
שימו לב –
על כל התלמידים להגיש את עבודת הקיץ בשבוע הראשון ללימודים למורה למתמטיקה שלהם. 
בברכה,
איריס דוכן-רכזת מתמטיקה

עבודות קיץ במתמטיקה לעולים מכיתה ט' ל-י'

עבודות קיץ באנגלית לעולים מכיתה ט' ל-י'

הגדרות כלליות כניסה למערכת