מידע לנרשמים לתיכון "בגין"

מידע כללי וטפסים

מבחני מיון במקצועות אנגלית ומתמטיקה שיתקיימו בתיכון "בגין"

מקצוע אנגלית

ביום ד' – 01.06.2022 בשעה 12:30 ייבחנו תלמידי כיתות ט'1 + ט'5 מחט"ב "גוונים". 

ביום ד' – 08.06.2022 בשעה 12:30 ייבחנו כל שאר התלמידים מחט"ב "היובל" ו"גוונים". 

תלמידים שהתקבלו למגמת הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה ורפואה פטורים ממבחן המעבר באנגלית.

מקצוע מתמטיקה

ביום ג' – 21.06.2022 ייבחנו תלמידים הלומדים בהקבצה א' וציונם מ 65 ומעלה. 

ביום ג' – 30.08.2022 ייבחנו תלמידים הלומדים בהקבצה א' שציונם מתחת ל 65, ותלמידים הלומדים בהקבצה ב' שציונם מעל 90. 

שעות המבחן יפורסמו באתר בהמשך. 

קביעת רמת לימוד במתמטיקה

התלמידים ישובצו לרמת לימוד במתמטיקה לפי התנאים הבאים:
הקבצה א׳ – ציון שנתי 65 ומעלה – התלמידים יבחנו במבחן ממיין שיתקיים בין ה 21-23.6.22 בתיכון "בגין": 
– ל  5 יח"ל יתקבלו תלמידים שיקבלו 85 ומעלה בממוצע של ציונם השנתי וציון המבחן הממיין. 
– ל  4 יח"ל יתקבלו תלמידים שיקבלו בין 65 ל 84 בממוצע של ציונם השנתי וציון המבחן הממיין. 
– תלמידים שיקבלו ציון נמוך מ 65 בממוצע יתקבלו ל 3 יח"ל. 
 
תלמידים בהקבצה א' עם ציון שנתי פחות מ 65 + תלמידים בהקבצה ב' עם ציון שנתי מעל 90 – רשאים לגשת למבחן מעבר שיתקיים בסוף אוגוסט בתנאי שבמעמד המבחן יגישו את עבודת הקיץ של 4-5 יח"ל. 
 
שאר התלמידים ישובצו ב 3 יח"ל.
 
שימו לב –
על כל התלמידים להגיש את עבודת הקיץ בשבוע הראשון ללימודים למורה למתמטיקה שלהם. 
בברכה,
איריס דוכן-רכזת מתמטיקה

עבודות קיץ במתמטיקה לעולים מכיתה ט' ל-י'

עבודות קיץ באנגלית לעולים מכיתה ט' ל-י'

יועלו בהמשך

הגדרות כלליות כניסה למערכת