מידע להורים

תשלומי הורים

תשלומי הורים תש"ף

השנה ניתן לשלם את תשלומי ביה"ס – כולל תשלומי מגמות, גם בכרטיסי אשראי:

לכניסה למערכת התשלומים

יש לסמן ב v גם לתשלום מגמות הלימוד.

הנהגת הורים

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תש"ף

ישיבה מס' 1 – 23.10.19

ישיבה מס' 2 – 3.12.19

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים – תשע"ט

ישיבה מס' 1 – 4.10.18

ישיבה מס' 2 – 22.10.18

ישיבה מס' 3 – 14.11.18

ישיבה מס' 4 – 17.12.18

ישיבה מס' 5 – 17.1.19

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות