שכבת י' תשפ"ד

צוות השכבה

רכזת השכבה

שירלי קצב

יועצת השכבה

רקפת גלעד

צוות המחנכים

י'1 – שירלי קצב

י'2 – אורלי פולק

י'3 – לירון כהן

י'4 – רקפת גלעד

י'5 – גיל ארזי

י'6 – גלי חכם קמה

י'7 – אורית משה

י'8 – אלה סופר

י'9 – צופית רובינשטיין

י'10 – אורלי אלמגור

י'11 – מרב גולן

י'12 – סיגל יושע

משולחן הרכזת

לוח אירועים ומבחנים

הגדרות כלליות כניסה למערכת