הנחיות להתחברות לחשבון משתמש "בגין"

חשבונות משתמשים

חשבונות המשתמשים ינתנו ע"י המחנכים בכיתות.

הנחיות להתחברות לחשבון המייל

הנחיות להתחברות ליומן הבית ספרי

הגדרות כלליות כניסה למערכת