תלמידי יב מגמת כימיה במערת הנטיפים

תלמידי מגמת כימיה משכבת יב׳ בשמורת הטבע מערת הנטיפים המשמשת חלון לכימיה בעולם האמיתי ומהווה מודל , פשוט יחסית, המציג את תפיסת שמורת הטבע.את היווצרות מערת שורק או כל מערת נטיפים ניתן להבין מבחינות רבות והתלמידים בחנו את הפן הכימי של ההיווצרות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת