מידע להורים

תשלומי הורים

תשלומי הורים תשע"ט

השנה ניתן לשלם את תשלומי ביה"ס – כולל תשלומי מגמות, גם בכרטיסי אשראי.

לכניסה למערכת התשלומים לחצו כאן.

יש לסמן ב v גם לתשלום מגמות הלימוד.

הנהגת הורים

פרוטוקולים ישיבות הנהגת הורים:

ישיבה מס' 1 – 4.10.18

ישיבה מס' 2 – 22.10.18

ישיבה מס' 3 – 14.11.18

ישיבה מס' 4 – 17.12.18

ישיבה מס' 5 – 17.1.19

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת